Velkommen

Velkommen til Prosjekt gammel havseiler. En weblogg om havseileren Onkel Blå (tidligere Blues)- en IW 31 fra 1971. Bloggen er i første rekke for egen dokumentasjon, men hvis andre har nytte og glede av innholdet er det hyggelig. Legg gjerne igjen en hilsen i gjesteboken eller legg igjen kommentarer under innleggene.

Mottoet for Prosjekt gammel havseiler er todelt: Langsomt, men godt. Mottoet er dekkende for hvordan båtlivet skal utfolde seg. Nøkkelord her er sakte tid og naturopplevelser. For seilingens del ligger det dog et ønske om å gjøre skam på første del gjennom å leve opp til andre del.

For den som ønsker å vite mer om IW 31 finnes det en samling linker i høyre marg. Still gjerne spørsmål i det nye IW 31 Forum.

onsdag 30. mai 2007

Målt, veid og funnet litt i største laget

Båt- og seilmåleren Nils (som seiler pensjonistbåten Melges 24) kom innom Storsand på kort varsel i morges og tok mål av båt, seil og rigg i styrtregnet. Onkel Blås LYS-tall er 1.08, som for en standard IW 31. Vi har fått et tillegg på 0.02 for litt for stort bomlik på storseilet og en ekstra stor spinnaker (75 kvm mot normalt 70 kvm) samt et fradrag på 0.02 for fast propell istedenfor foldepropell. Jeg tror neppe de skarve ekstra seilflikene oppveier bremseeffekten av propellen. Vel, slik er nå engang reglene...

fredag 18. mai 2007

Klassiske halvtonnere - egen klasse i Færder'n?

Siste nytt: Da er vi minst 12 -(se liste lenger ned)

Bakgrunn:

Jeg har tatt initiativ til å danne en egen klasse for klassiske halvtonnere i Færderseilasen. Bakgrunnen er et ønske om å seile med (mot) lignende båter og med en egen start i Færderseilasen. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å gjøre framstøt om å få lov til å starte sammen med Balladene. Det viste seg derimot at Balladklassen i år kun har 5 påmeldte og derfor kommer under KNS' minstemål for egen klasse. Mitt forslag er derfor at KNS utvider Balladklassen til å omfatte andre klassiske halvtonnere som nå er påmeldt i LYS: IW31 (1), Comfort 30 (2 i LYS, 3 i tur) , Contessa 32 (1), Scampi (1), C&C30E (1), samt Willing. En slik utvidet klasse med 'Klassiske halvtonnere' vil etter min mening passe godt inn i seilasens jubileumsprofil. Fordelen med å videreføre Balladklassens tradisjon med egen start er at Balladen er normalt blitt satt opp i første start sammen med de klassiske treseilerne. Dette gjør at sjansen til vind ut fjorden og gjennom Drøbak er relativt stor.

Framdrift:
Jeg sendte en henvendelse til Balladklubben og KNS den 9. mai.
Teknisk komite for Færderseilasen drøftet forslaget 15/5. Her er svaret fra KNS:


Subject: SV: Færdern 2007 - Ballad -> 'Klassiske halvtonnere'?
From: Trine Tjøm Trine(at)kns.no

Vi har diskutert dette i teknisk komité, og kommet frem til at vi kan gjøre noe med dette forutsatt at du får tar kontakt med disse båtene, og får dem til å enes om dette.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gjøre dette nå.

MVH
KNS

Oppdatert 31. mai: Jeg sendte deltakerliste til KNS den 29. mai. Endelig avgjørelse om opprettelse av en egen klasse tas av Teknisk komite i løpet av de nærmeste dagene.

Et konkret forslag til 'klasseregler':

Etter diskusjon med Balladseilere er klassens regler endret for å gi likere konkurransevilkår:

Det seiles med spinnaker og seilingstiden korrigeres etter båtenes LYS-tall.


Kommentar: Båter som ikke vil seile med spinnaker kan gjerne være med i klassen, men vil få et LYS-tall som om de har spinnaker. Sportslig sett er dette uinteressant, men vil være et godt alternativ for de som er påmeldt i turklassen.

Veien videre:
Samtykke må innhentes fra de berørte båtene. Derfor: Legg igjen kommentarer og eventuelt samtykke (husk seilnummer, båtnavn og annen kontaktinfo - helst e-post).

18. mai 2007
Harald Hauglin
OR N-318 IW 31 Onkel Blå
harald.hauglin(at)basalmed.uio.no

Vedlegg: Aktuelle båter påmeldt Færderseilasen 2007. Status: 'x' kontaktet, 'OK' samtykket
NOR 2229 THIDENS PRØVE Østvold, Ketil Tønsberg SF Ballad LYS 1,08 OK
NOR 11573 BALLUBA Klann, Magne Soon SF Ballad LYS 1,08 x OK
NOR 1493 NON STOP Ivarson, Svein KNS Ballad LYS 1,08 x OK
NOR 2358 VANNSTRYKER'N Nilsen, Frode Bundefj. SF Ballad LYS 1,08
OK
NOR 1239 WILMA Gullberg, Andreas Frognerk. SF Ballad LYS 1,08 OK
NOR 3236 JUTLANDIA Mikkelsen, Poul Bærum SF C&C 30E LYS 1,09 x OK
NOR 5288 M/S KLARA Berg, Terje Oslo SF Comfort 30 LYS 1,09 x OK
NOR 2175 BASILISK Solbakken, Dag Asker SF Comfort 30 Turklasse x
NOR 3061 LISEN Larsson, Lars Gunn Oppegård SF Comfort 30 Turklasse
NOR 787 NN Juvik, John Cato Åsgårdstr. SF Comfort 30 LYS u/sp 1,05,
x OK
NOR 2515 MAREN Refshauge, Arne Røyken SF Comfort 30 LYS 1,09
x OKx
NOR 1925 HAPPY CREW Jørgensen, Torgeir KNS Contessa 32 LYS 1,08 OKx
OR N 318 ONKEL BLÅ Hauglin, Harald Drøbaks. SF IW 31 LYS 1,08 OK
NOR 673 FLYER Johansen, Bjørn Moss Sf Murena 30 LYS u/sp 1,07
NOR 688 LYSTHUSET Kadal, Jørgen Asker SF Scampi 30 LYS 1,09
x
NOR 1891 NORLYS Kampagrigoris, Geo KNS Willing 31 Turklasse x
NOR 3715 WILLVIND Ziesler, Jon H. Kragerø SF Willing 31 HR LYS u/sp 1,06 x
NOR 1564 TJELD Hestness, Morten Gåsøkalven SS Willing 31 LR LYS 1,07
x OK
NOR 5939 FYK III Eriksen, Jan Oslo SF Willing HR Turklasse

fredag 11. mai 2007

I sitt rette element
Onkel Blå ferdig pusset...nesten

Under vannlinjen: Tre lag West System epoksy og to lag SeaJet epoksy primer. Jeg burde brukt en dag til på å slipe epoksyen glattere. Det får bli til neste år. Til slutt et strøk SeaJet 033 bunnstoff. Alt i alt er båten både glattere og tettere mot vanninntrengning enn sist høst.

Jernkjølen ble skrapt der det var løst, slipt ned til bart jern og malt med to strøk epoksy primer + bunnstoff.

Nye gjennomføringer og ventiler i Marelon ble montert med hjelp fra Jan Erlend.

Cockpitbenker og -dørken ble pusset og malt med epoksy primer, deretter med grå Interdeck, en sklisikker dekksmaling med sandkorn.

Presenningen hadde gnisset mot lakken i løpet av vinteren og gjort den ganske matt. Lett rubbing, polering og voksing (takk igjen, Jan Erlend!)ga et akseptabelt resultat. Noen steder bør kanskje vannslipes med ultrafint papir - neste år. Værre er det at voksingen avdekket mange sprekker i området rundt røstjernene på styrbord side. Det er uvisst hva dette skyldes, men båten ble sparklet og lakkert i fjor.