Velkommen

Velkommen til Prosjekt gammel havseiler. En weblogg om havseileren Onkel Blå (tidligere Blues)- en IW 31 fra 1971. Bloggen er i første rekke for egen dokumentasjon, men hvis andre har nytte og glede av innholdet er det hyggelig. Legg gjerne igjen en hilsen i gjesteboken eller legg igjen kommentarer under innleggene.

Mottoet for Prosjekt gammel havseiler er todelt: Langsomt, men godt. Mottoet er dekkende for hvordan båtlivet skal utfolde seg. Nøkkelord her er sakte tid og naturopplevelser. For seilingens del ligger det dog et ønske om å gjøre skam på første del gjennom å leve opp til andre del.

For den som ønsker å vite mer om IW 31 finnes det en samling linker i høyre marg. Still gjerne spørsmål i det nye IW 31 Forum.

tirsdag 2. desember 2008

Prosjekt ny mastefot : Krefter

En ny mastefot må være dimensjonert for å kunne tåle belastningen fra riggen i form av kompresjon (nedoverrettet kraft fra masten) og en sideveis kraft p.g.a. krengning. Det gjelder å overdimensjonere. Grunnen til dette er at ved en for stor belastning på riggen, f.eks. hvis båten blir slått ned og rundt av en brytende bølge, så bør masten brekke over dekk istedenfor at mastefoten gir seg først og masten ødelegger dekket ved dekksgjennomføringen.

Første estimat: Ustaget mast
Et første estimat kan man gjøre ved å dimensjonere mastefoten til en ustaget mast ved maks rettende moment. Maks rettende moment finner man i 'Stability data' delen av IMS-målebrevet. Enheten er i kg m delt på krengningsvinkel i grader. Maks rettende moment er ved 60 graders krengning er altså RM60 = 29.7 kg m/grad, noe som tilsvarer et rettende moment på 18 kN m. Ved statisk likevekt - for en ustaget mast - motvirker mastefoten dette krengende kraftmomentet med et motsatt rettet kraftmoment som virker med en arm på ca 1.7 m under dekk. Den tverrgående kraften på mastefoten blir dermed 18 kNm / 1.7 m = 10 kN eller rundt 1 tonn om man vil.

Andre estimat: Kompresjon fra vant og stag
Siden masten er støttet opp sideveis av over- og undervant vil belastningen på mastefoten bli annerledes enn estimatet over: Tverrgående krefter blir mindre, mens kompresjonen av mastefoten øker, siden stag og vant i hovedsak trekker masten nedover.

Ingen kommentarer: